AsbestSloopWerk

Beste bezoeker: De website is momenteel in onderhoud en wordt continue bijgewerkt. Wees welkom om verder te kijken!

Het verwijderen van asbest is gebonden aan wettelijke eisen en regelingen ter bescherming van mens, milieu en omgeving. In het Asbestverwijderingsbesluit en op grond van de Wet Milieugevaarlijke stoffen is vastgesteld dat het verwijderen van asbest uitsluitend door een deskundig gecertificeerd bedrijf dient te worden uitgevoerd.

SCA-530 Milieu IJmond

VCA **

Procescertificaat asbestverwijdering

Sluit Menu